Projektování

i4f v oblasti projektování zajišťuje:

  • projekty pozemních a městských komunikací všech stupňů autorizovanou osobou
  • získání vyjádření relevantních dotčených orgánů k projektové dokumentaci
  • návrhy cyklistických stezek
  • řešení parkovišť a parkovacích domů
  • řešení veřejných prostor
  • projekty na zvyšování bezpečnosti silniční dopravy