logo_legion

Legion – Získejte víc ze svých možností a investic

Legion Limited je britská firma s třináctiletou zkušeností v oboru simulace chodců. Je jedinou firmou na trhu, která přináší reálné řešení na základě reálných dat. Jejich řešení jsou založena na mnohaletém získávání zkušeností prostřednictvím měření, jehož výsledkem jsou tisíce hodin videozáznamu chodců ve čtrnácti městech na třech kontinentech.

Výhody používání nástojů od firmy Legion se neomezují pouze na dopravně inženýrskou úroveň, skutečnou výhodou jejich užívání je snižování nákladů při projektování a výstavbě a zvyšování bezpečnosti lidí a majetku.

Legion Evac

simulace a analýzy evakuačních plánů

Novinka v portfoliu produktů společnosti Legion, která je nepostradatelná pro všechny požárně-bezpečnostní techniky, konzultanty a projektanty pozemních staveb. Umožňuje simulovat, testovat a upravovat projekty všech veřejných a shromažďovacích prostor ještě ve stádiu jejich přípravy.

 • výsledky mohou být zobrazeny ve 3D, barevných mapách, statistických tabulkách a grafech
 • Model Builder : definování fyzických a provozních charakteristik prostředí, které bude modelováno
 • Analyzer: zpracovává simulace a přesně vypočítává každý krok, který udělají chodci uvnitř modelu
 • užitečný při tvorbě, ověřování a posuzování požárně bezpečnostních opatření v obchodních centrech, kancelářských budovách, sportovních stadionech, přestupních terminálech hromadné dopravy, náměstích nebo dopravních uzlech

Legion Evac poskytuje také možnost exportu dat do Fire Dynamics Simulatoru, který dokáže simulovat rozvoj požáru a zadýmení v prostoru. V Legion Evac tak umožňuje zkoumat reakci davu a rychlost vyklizení prostoru v návaznosti na rozvoj požáru.

Legion SpaceWorks

patentované řešení simulace pohybu chodců

Světová jednička v simulaci pohybu chodců. Jediný sw svého druhu založený na milionech měření chování skutečných chodců po celém světě a více jak deseti letech vývoje.

 • umožňuje simulaci a analýzu pohybu chodců ve vymezeném prostoru
 • používá pouze vědecky ověřenou metodiku
 • zaručuje vysoce důvěryhodné výsledky
 • přesné simulace chodců v celé řadě prostředí: železniční stanice, sportovní stadion, letiště, vysoké budovy a dopravní uzly

Legion for Aimsun

komplexní řešení interakce vozidel a chodců

Tento produkt zavádí Legion – patentované řešení simulace pohybu chodců do sw Aimsun od firmy TSS, čímž umožňuje modelovat, simulovat a analyzovat komplexní dopravní systém města se všemi jeho vlivy a zákonitostmi.

I když má pěší doprava ve městech poměrně zásadní vliv na celkovou průchodnost dopravního systému, nebylo před integrací Legion for Aimsun možné přesně zjistit její účinek na dopravu automobilovou. od společnostiLegion nyní umožňuje spustit simulaci, ve které bude chování modelu maximálně podobné skutečnosti. Lidé budou nastupovat a vystupovat z vozidel MHD, vozidel taxi i osobních vozidel, vstupovat a vycházet z budov, ale i přecházet přes přechody, zastavovat u stánků s novinami, bankomatů apod.

Legion for Aimsun poskytuje mnoho exkluzivních funkcí, které umožňují uživateli modelovat celé město rychleji než v reálném čase. Takovéto modely umožňují simulovat a podrobně zkoumat evakuační plány celých městských částí.

K čemu všemu Legion v kombinaci s TSS Aimsun slouží?

 • Ověřování vlastností dopravní sítě se všemi jejími složkami
 • Detailní studium dějů při hromadné evakuaci města nebo městké části a příprava možných opatření
 • Posuzování vlivu nových opravních staveb na hodnoty dopravních veličin stávajícího systému
 • Krizový management pro různé scénáře v různých oblastech města
 • Ověřování signálních plánů křižovatek při pravém a levém odbočení, kde přecházející chodci ovlivňují dopravní proud
 • Návrh a ověření vlivu poptávkových terminálů na přechodech pro chodce na dopravní proud vozidel
 • Posuzování vlivu hromadné dopravy(HD) a zastávek HD na ostatní dopravu v oblasti
 • Návrh nástupních ploch dopravních terminálů
 • K mnoha dalším analýzám, projektům a auditům

Legion 3D

Samostatný produkt, který může být použit s Legion SpaceWorks. Vizualizuje jakýkoliv simulovaný model ve 3D prostoru, včetně realistických modelů chodců a pohybů všech částí dopravního systému (přijezdy a odjezdy vlaku)

Legion 3D Viwer

Kompaktní a levná aplikace, která umožňuje přehrávat simulace vytvořené v programu Legion a zobrazovat předem vybrané analytické výstupy a grafy. Je navržena tak, aby její použití nevyžadovalo hluboké znalosti sw Legion a její hlavní účel je prezentovat výstupy projekty vytvořené v programu Legion .

V případě zájmu kontaktujte české zastoupení.
Více informací v angličtině na stránkách výrobce.

legion_application_small
logo_legion