Konzultace

i4f zajišťuje konzultace a poskytuje tyto služby:

  • dopravně inženýrské výpočty
  • kapacitní posouzení komunikací a všech typů křižovatek
  • dopravní průzkumy a jejich vyhodnocení
  • spolupráci při pořizování územních plánů a generelů dopravy
  • pořizování pasportů dopravního značení pro města a obce 
  • modelování dopravního zatížení stávající dopravní sítě vč. možností zahrnutí budoucích dopravních řešení
  • pomoc při přípravě žádostí o dotace na projekty v České republice i v rámci EU