aimsun-logo

Forum8

Společnost Forum8 vyvíjí dva základní SW systémy:

  • VR-Design Studio
  • Simulátory řízení

VR-Design Studio – Prostředí pro vytváření virtuální reality

Filozofie výojových prací v rámci VR-Design Studio sleduje dva paralelní cíle. Prvním cílem je umožnit uživateli simulovat reálný svět tak přesně, jak je to jen technicky možné. To zahrnuje schopnost simulovat a nastavovat jakýkoliv myslitelný vliv na vytvářené prostředí za využití různých druhů počasí, tzn. deště, sněhu, větru, stínů/osvětlení v libovolnou denní dobu a zeměpisnou polohu. Druhým cílem je dát uživateli k dispozici celou řadu softwarových plug-in modulů, které poskytují přidanou hodnotu třetím stranám působících v oblasti průmyslu, a to prostřednictvím modelovacích a simulačních softwarových nástrojů s využitím dat získaných prostřednictvím technologií jako je laserové skenování, lidar a snímkování s přiřazením souřadnic. VR-Design Studio je nejmodernějším softwarovým systémem pro poskytování interaktivního 3D simulování dopravy v reálném čase a pro  modelování urbánního prostředí. Uživatelé mohou dynamicky pracovat s 3D prostorem, importovat a upravovat data CAD, vytvářet modely modelů a textur, snadno generovat silnice, tunely a mosty a prohlížet si různé varianty návrhu v reálném čase, a to jak v režimu off-line režimu, tak také v on-line módu, a také jsou schopni zobrazovat i provoz na dopravní infrastruktuře. VR-Design Studio je ideálním řešením pro městské, dopravní a pěší plánování a je proto i vhodným nástrojem využívaným pro konzultace se zúčastněnými stranami.  VR-Design Studio poskytuje uživateli tyto funkce a nástroje: 

  • vývoj scénářů a přiřazování specifických bodů na budoucích trasách;
  • rozsáhlé databáze pro vytváření virtuální reality, jako jsou budovy, vozidla, chodce, pouliční mobiliář atd.;
  • bezproblémový importujte mračen bodů a dat ze snímkování;
  • realistické jízdní podmínky včetně jízdy v terénu;
  • generování počasí a vytváření scénářů vlivu počasí, nastavení jakékoliv denní doby, nastavení mlhy/kouře & geo lokace;
  • simulace a analýzy zemětřesení a povodní;
  • realistický pohyb chodců individuálně nebo v davu.

 Funkce pro tvorbu virtuální reality v různých poskytovaných edicích systému VR-Design Studio http://www.forum8.com/uploads/Features_List_March_2015.pdf

Simulátory řízení

Simulátory FORUM8 pro řízení dopravních prostředků využívají komplexní 3D vizuální a interaktivní atributy VR-Design Studio. Tento software umožňuje uživatelům vytvářet scénáře řízení, včetně vytváření virtuálních dopravních sítí s možností nastavení nejrůznějších podmínek z pohledu počasí a denní doby. Simulátory FORUM8 umožňují nastavit individuální dynamiku vozidla buď v rámci VR-Design Studio, nebo v prostředí produktů třetích stran, jako jsou CarSim nebo TruckSim.

Simulátory řízení FORUM8 Drive se používají v oblasti výzkumu lidských faktorů v dopravě a při vývoji dopravních prostředků. Simulátory FORUM8 v sobě zahrnují ještě mnoho dalších aspektů, které jsou využíván ve výzkumu a oblasti vzdělávání pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu.Simulátory řízení od FORUM8 je možné provozovat na široké škále hardwaru, tedy od základních stolních přístrojů (VR-Drive) až po ty nejdražší systémy, které poskytují až 8 stupňů volnosti.  I4F může prostřednictvím společnosti FORUM8 dodávat další hardwarové simulátory jak pro železniční, tak pro lodní simulace.

aimsun-logo