Hlavními oblastmi, kterými se společnost i4f zabývá, je projektování dopravních staveb, dopravní inženýrství a spolupráce se zahraničními firmami působící v oblasti dopravní telematiky, modelování dopravy a vývoje softwaru pro dopravní inženýrství. Cílem společnosti i4f je přistupovat ve všech oblastech, kterými se společnost zabývá, vždy s vysokou mírou invence a předkládat zákazníkům taková technická a inovační řešení, která jsou ekonomicky přínosná. Od roku 2007 firma i4f spolupracuje se společnostmi s celosvětovou působností, jako jsou společnosti TELEGRA, TRL a TSS. Firmy TRL a TSS zastupuje společnost i4f také ve Slovenské republice. Počátkem roku 2012 se firma i4f stala zástupcem světových softwarových společností Savoy Computing a Legion Limited. Obě firmy zastupuje i4fv České a Slovenské Republice, firmu Legion Limited také v Rakousku. Společnost i4f dlouhodobě věnuje oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Zástupce firmy je signatářem iniciativy Make Roads Safe od konference ITE o bezpečnosti sil. provozu v březnu 2008 (Miami, USA) a firma se aktivně podílí na každoročním pořádání mezinárodních konferencí BRNOSAFETY.

Zajišťujeme:

  • projektovou přípravu pozemních a městských komunikací autorizovanými inženýry (všechny typy projektové dokumentace)
  • dopravně inženýrské výpočty a kapacitní posouzení všech typů křižovatek a pozemních komunikací
  • dopravní průzkumy
  • modelování dopravy na území měst a regionů
  • konzultace v oblasti zvyšování bezpečnosti silničního provozu a poskytuje podporu při přípravě dokumentací pro žádosti o dotace
  • konzultace a podporu při přípravě konsorciálních projektů na národní a mezinárodní úrovni
  • dodávky softwarových systémů pro modelování dopravy a dopravně inženýrské výpočty společností TRL a TSS
  • konzultace a dodávky v oblasti ITS (řídicí systém tXv a proměnné dopravní značení) od firmy TELEGRA
 
i4f úzce spolupracuje se sdružením Inovace v dopravě.