aimsun_logo

TSS – Transport Simulation Systems, S.L.

Společnost i4f je autorizovaným distibutorem pro systém Aimsun a pro související produkty a doplňky vyvíjené společností TSS z Barcelony.

Systém Aimsun je celosvětové používaným programem pro modelování opravy v intravilánu a v extravilánu.

Systém Aimsun je profesionální, komplexní systém nástrojů pro simulace a analýzu dopravních sítí na úrovni makro a mikromodelování, vč. úrovně meso. Prostřednictvím přehledného grafického rozhraní umožňuje uživateli interaktivně analyzovat simulace ve zkoumaných oblastech. Nabízí rovněž možnost realizace adaptivního řízení dopravy, testování infrastruktury pro sběr dat na jednotlivých úsecích infrastruktury, systém umožňuje návrh sítě proměnných dopravních značek a dopravní informačních tabulí a následně optimalizaci jejich lokalit a také optimalizaci systémů pro preferenci MHD a mnoho dalších funkcí.

Systém pro modelování dopravy Aimsun se dodává v různých úrovních provedení, od kterého se odvíjí cena produktu. Nejvyšší verze systému Aimsun, verze Expert, nemá žádný limit pro počet křižovatkových uzlů a ani pro počet či délku mezikřižovatkových úseků – komunikací. Každá verze systému Aimsun může být doplněna o příslušné moduly, které umožní zákazníkovi další specifický vývoj podle aktuálních potřeb plynoucích ze získaných zakázek. Prostřdnictvím těchto modulů je možné si zajistit kastomizaci prostředí pro práci s modelem, např. pro testování scénářů řízení dopravy na zadaném území.

Systém Aimsun je celosvětové oblíben pro jeho snadné ovládání a pro jednoduché převádění výstupů nejen z prostředí jiných systémů pro modelování dopravy, které jsou v České republice používány (např. systémy PTV Visum/Vissim, Paramics, CONTRAM atd.), ale také do prostředí GIS nebo Google Earth.

Společnost TSS − Transport Simulation Systems se sídlem v Barceloně se zabývá kontinuálně vývojem systému Aimsun, a to v úzké spolupráci s Katalánskou polytechnickou univerzitou (Universitat Politècnica de Catalunya).

V prosinci roku 2012 byla uvolněna testovací beta verze software Aimsun 8. Oficiální spuštění prodeje software AImsun 8 bylo spuštěno v květnu roku 2013. Více informací naleznete v aktualitách.

Rádi také zodpovíme Vaše dotazy, které nám zašlete na e-mailovou adresu naší společnosti i4f na e-mailové adresy:

aimsun(at)email.cz

 

DALŠÍ INFORMACE O SYSTÉMU PRO MODELOVÁNÍ DOPRAVYAimsun V EN ZÍSKÁTE NA www.aimsun.com

DEMO AKTUÁLNĚ DISTRIBUOVANÉ VERZE SYSTÉMU Aimsun MŮŽETE POŽÁDAT ZDE

Aktuální ceny softwarového vybavení se v České republice se odvíjejí od aktuálního směnného kursu Eura a CZK
a jsou k dispozici po zaslání dotazu na výše uvedené e-mailové adresy:

Pozn.: Cena programového vybavení Aimsun užívaného komerčně a pro vzdělávací účely je odlišná, a to
s výrazným cenovým zvýhodněním při jeho využívání pro nekomerční účely.

tss_logo