Firma i4f v oblasti projektování zajišťuje:

–  projekty pozemních a městských komunikací všech stupňů autorizovanou osobou
–  získání vyjádření relevantních dotčených orgánů k projektové dokumentaci
–  návrhy cyklistických stezek
–  řešení parkovišť a parkovacích domů
–  řešení veřejných prostor
–  projekty na zvyšování bezpečnosti silniční dopravy
–  koordinaci činnosti potřebných specialistů (elektro, voda, plyn, atp.)
–  kapacitní výpočty komunikací a křižovatek vč. okružních, návrh světelné signalizace