Software

Společnost i4f je autorizovaným distributorem softwarových systémů partnerů ze Španělska a z Velké Británie…

Konzultace

Firma i4f zajišťuje konzultace a poskytuje tyto služby: dopravně inženýrské výpočty – kapacitní posouzení…

Projektování

Firma i4f v oblasti projektování zajišťuje: projekty pozemních a městských komunikací všech stupňů autorizovanou…

Innovation 4 the Future

  • Hlavními oblastmi, kterými se společnost i4f zabývá, je distribuce SW vybavení pro dopravní inženýry, modelování dopravy (mikro, meso a makro) a projektování dopravních staveb. Další oblastí, ve které i4f je aktivní, je dopravní telematika a spolupráce s předními českými a zahraničními firmami.

    Cílem společnosti i4f je přistupovat ve všech oblastech, kterými se společnost zabývá, vždy s vysokou mírou invence a předkládat zákazníkům taková technická a inovační řešení, která jsou pro ně odborně a ekonomicky přínosná.

Twitter